Up

Rapporter - arkiv

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

November 2011

På vegne af Den Danske Maritime Fond her ATV udarbejdet en rapport, der afdækker de maritime industriers kompetencebehov i forhold til nyuddannede ingeniører samt industriens muligheder for og vilje til at engagere sig i ingeniøruddannelserne. Dette med henblik på både at gøre uddannelserne mere erhvervsrettede og attraktive for de studerende. 

Innovativt mod

November 2011
Tænketankens rapport om Innovativt mod analyserer, hvordan kulturelle barrierer står i vejen for at gøre Danmark til et mere innovativt samfund. Danskerne er blandt de mest innovative folk i Europa, men er samtidig blandt de dårligste til at føre de gode ideer ud i livet.

Fra vandteknologi til grøn vækst

Marts 2011

ATV's anbefalinger til, hvordan Danmark kan benytte sine styrkepositioner inden for miljøteknologi til at udvikle en ny vækstsektor inden for vandteknologi og dermed samtidig medvirke til at løse globale udfordringer med vandforsyning og vandafledning. Rapporten er udarbejdet på baggrund af Akademirådets konference om emnet.

Food for all forever

September 2010

This report was published following the international CAETS conference Food for all forever in Copenhagen, organised by ATV. It recommends various technological solutions to handle the issue of how to produce and distribute enough food in a sustainable way for the ever-growing population of the world.

Science i skolen

Juni 2010

Visioner for den tekniske og naturfaglige undervisning i skolen er udgivet på baggrund af Tænketankens konference Science i skolen. Rapporten peger på en række væsentlige problemstillinger i den tekniske og naturvidenskabelige undervisning og fremsætter anbefalinger, der kan medvirke til at løse problemerne.

Fælles visioner for fremtidens universiteter

November 2009

Med den stigende internationale konkurrence er der brug for stærke universiteter, der har fælles mål. ATV og DEA anbefaler, at universiteterne tager et større ansvar, drøfter supplerende finansieringsmodeller og får en bedre dialog med erhvervslivet.  

Fremtidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv

Marts 2009
I rapporten ser ATV på, i hvilket omfang investorer, bygherrer, rådgivere, producenter af byggevarer, distributører og udførende undergår internationalisering eller deltager i globaliseringen af byggeerhvervet. Hvilke problemer og fordele det giver samt tendenser for fremtiden.

Dansk infrastruktur i det 21. århundrede

December 2008

Der er brug for helhedstænkning om planlægningen af fremtidens danske infrastruktur. Rapporten omhandler således foruden transport også kommunikation og forsyning. Ud over konkrete forslag om, hvordan man kan udforme ny infrastruktur, er der et bud på, hvordan politikere og embedsmænd kan lægge tingene til rette for erhvervsliv og borgere, så de beslutninger, der skal træffes, sker på et oplyst og rationelt grundlag.

Fremtidsavisen - Dansk infrastruktur i det 21. århundrede

November 2008

I avisen behandles problemstillingerne med en journalistisk vinkling med et kvalificeret bud på, hvordan verden måske ser ud om 30 år på infrastrukturområdet.

Economic nutrition policy tools

December 2007

Are economic nutrition policy tools useful in the challenge to combat obesity and poor nutrition?   

Teknologiløft

November 2007

Denne rapport handler om, hvordan små og mellemstore virksomheder gennem investeringer i teknologi kan opnå øget produktivitet, medarbejdertilfredshed og økonomisk succes.  

Økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken

Maj 2007
Rapporten analyserer, om økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken er et brugbart værktøj i indsatsen mod fedme og dårlig ernæring.

Visioner for dansk bioethanol

Februar 2007

Rapport fra redaktionsgruppe under ATV's Tænketank. Konklusioner og anbefalinger i forbindelse med visioner om udvikling af bioenergi i Danmark med særligt fokus på bioethanol. Forudsætninger, potentielle gevinster og det nødvendige vidensgrundlag, der skal understøtte udviklingen.

 
Powered by Phoca Download