Up

Rapporter 2007-09

Fælles visioner for fremtidens universiteter

November 2009

Med den stigende internationale konkurrence er der brug for stærke universiteter, der har fælles mål. ATV og DEA anbefaler, at universiteterne tager et større ansvar, drøfter supplerende finansieringsmodeller og får en bedre dialog med erhvervslivet.  

Fremtidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv

Marts 2009
I rapporten ser ATV på, i hvilket omfang investorer, bygherrer, rådgivere, producenter af byggevarer, distributører og udførende undergår internationalisering eller deltager i globaliseringen af byggeerhvervet. Hvilke problemer og fordele det giver samt tendenser for fremtiden.

Dansk infrastruktur i det 21. århundrede

December 2008

Der er brug for helhedstænkning om planlægningen af fremtidens danske infrastruktur. Rapporten omhandler således foruden transport også kommunikation og forsyning. Ud over konkrete forslag om, hvordan man kan udforme ny infrastruktur, er der et bud på, hvordan politikere og embedsmænd kan lægge tingene til rette for erhvervsliv og borgere, så de beslutninger, der skal træffes, sker på et oplyst og rationelt grundlag.

Fremtidsavisen - Dansk infrastruktur i det 21. århundrede

November 2008

I avisen behandles problemstillingerne med en journalistisk vinkling med et kvalificeret bud på, hvordan verden måske ser ud om 30 år på infrastrukturområdet.

Economic nutrition policy tools

December 2007

Are economic nutrition policy tools useful in the challenge to combat obesity and poor nutrition?   

Teknologiløft

November 2007

Denne rapport handler om, hvordan små og mellemstore virksomheder gennem investeringer i teknologi kan opnå øget produktivitet, medarbejdertilfredshed og økonomisk succes.  

Økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken

Maj 2007
Rapporten analyserer, om økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken er et brugbart værktøj i indsatsen mod fedme og dårlig ernæring.

Visioner for dansk bioethanol

Februar 2007

Rapport fra redaktionsgruppe under ATV's Tænketank. Konklusioner og anbefalinger i forbindelse med visioner om udvikling af bioenergi i Danmark med særligt fokus på bioethanol. Forudsætninger, potentielle gevinster og det nødvendige vidensgrundlag, der skal understøtte udviklingen.

 
Powered by Phoca Download