Vigtigt indspil fra medlemmerne til Science & Engineering-projektet

  • DEL DENNE SIDE

Arbejdet med at udvikle ATV’s ambitiøse Science & Engineering-projekt skrider fremad, godt hjulpet af akademimedlemmernes indspil i den netop gennemførte Akademihøring. Her har medlemmerne blandt andet givet deres bud på markante S&E-regioner og deres aktuelle samarbejdsregioner uden for Danmark.

Projektkomiteen arbejder aktuelt med at definere de præcise rammer for projektets analyser og opstille de hypoteser, som er grundlaget for analysedelen af projektet. Her er medlemmernes bidrag i Akademihøringen meget værdsat.

Ud fra komiteens drøftelser tegner sig tre indgangsvinkler, som vil blive kombineret i projektet:

  • Science & Engineering som driver for vækst og job – og dermed velstand og velfærd – ved at skabe gode rammer for teknologivirksomheder i Danmark
  • Grand challenges: Hvordan kan Science & Engineering globalt og i Danmark medvirke til at skabe trivsel og et bæredygtigt samfund?
  • At skabe opmærksomhed om nye teknologiers potentialer – med de unge som en vigtig målgruppe

Science & Engineering-komiteen ser de tre indgangsvinkler som tæt forbundne. På årsmødet den 26. april vil komiteens formand Per Falholt (fotoet) fortælle mere uddybende om dette.