Nobelpriscentre er et rigtigt skridt mod verdensklasse

  • DEL DENNE SIDE

Hvis Danmark skal blive en af verdens førende Science & Engineering-regioner, kræver det en satsning på den excellente forskning. Derfor hilser ATV regeringens netop offentliggjorte udspil til en ny forsknings- og innovationsstrategi velkomment, men advarer om at gøre satsningen for snæver.

Regeringens oplæg til en forsknings- og innovationsstrategi lægger op til en satsning på excellente forskningsmiljøer i såkaldte nobelpriscentre, der skal hente nobelpriser hjem til Danmark. Den prioritering kan ATV tilslutte sig.

”Vi har i Danmark potentialet til at skabe grundforskningscentre i verdensklasse. Det er vigtigt at gå målrettet efter det potentiale, hvis vi skal konkurrere på den globale scene, men det kræver en bredere tilgang end jagten på nobelpriser” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

”Forbilledet kan være MIT, der i mange år satset på store forskningscentre, hvor internationale forskere fra forskellige discipliner arbejder sammen om at løse globale udfordringer. Det har været en motor for at tiltrække internationalt toptalent og virker som en magnet på vidensintensive virksomheder, der i stor stil har etableret sig med satellitudviklingsafdelinger tæt på MIT’s campus. Og så har de mange nobelprismodtagere”, siger Lia Leffland.

Bør ses på tværs af politikområder
Regeringens forslag til forsknings- og innovationsstrategi er en vigtig byggesten, men strategien må ikke ses som en isoleret, politisk søjle. Forskning og innovation går på tværs af mange politikområder, og man bør blandt andet se på, hvordan det bliver mere attraktivt for internationale forskere at arbejde i Danmark,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Ud over topklasseforskning vil nobelpriscentrene også blive en rugekasse for innovative kandidater i topklasse, der er en livsnerve for de vidensintensive virksomheder.

”Man kan ikke pick the winners, når det handler om forskning i nobel-klasse. Men man bør satse stort på områder, hvor vi i Danmark i forvejen har styrkepositioner inden for både forskning og erhvervsliv. Derved vil en sådan nobelprissatsning også komme til at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Teknisk forskning bør prioriteres højere
ATV finder det meget positivt, at den nye strategi prioriterer etableringen af en Teknologipagt for at styrke STEM-fagene, samt at der skal oprettes et nationalt center for forskning i digitale teknologier. Forsknings- og innovationsstrategien foreslår også en styrkelse af den tekniske forskning. ATV er enig i prioriteringen, men finder det skuffende, at det skal ske inden for forskningsreserven, der kan variere meget fra år til år.

”Det er det meget vigtigt, at den tekniske forskning styrkes – et område, hvor Danmark investerer mindre end mange andre industrialiserede lande, men som skaber et stort afkast i form af arbejdspladser. Derfor er der brug for en massiv, national satsning på dette felt, som er underprioriteret” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Yderligere information
Lia Leffland, akademidirektør, ATV, T: 41 17 59 59