KEA ny partner i ATV

  • DEL DENNE SIDE

KEA's rektor Ingo Østerskov ser ATV som en vigtig netværksorganisation.
Ved årsskiftet fik ATV endnu en partnerorganisation, idet KEA – Københavns Erhvervsakademi – har meldt sig ind. KEA er allerede aktiv i ATV-projektet om uddannelser til fremtidens vidensbaserede produktion, og derfor var det et naturligt næste skridt at blive en del af kredsen af faste økonomiske bidragydere.

”ATV arbejder med en række temaer, der er vigtige for KEA, herunder uddannelse, fremtidens produktionserhverv og digitalisering. Det passer godt til vores strategi for udviklingen af vores tekniske uddannelser. Det arbejde vil vi gerne støtte op om som medlem og ved at deltage i de ATV-projekter, der er relevante for os,” siger KEA’s rektor Ingo Østerskov.

”Gennem ATV kan vi udbygge KEA’s netværk på tværs af uddannelsessektoren, virksomheder og organisationer. Det har stor betydning, at vi møder potentielle samarbejdspartnere og udbygger vores tætte kontakt til aftagere i erhvervslivet. ATV har en unik medlemssammensætning, og ved at deltage på ATV’s møder har vi mulighed for at have såvel dybe faglige som mere uformelle dialoger,” siger Ingo Østerskov, rektor for KEA.

ATV’s direktør Lia Leffland ser store perspektiver i KEA’s indtræden i Akademiet:

”ATV er glade for at have fået KEA som medlem, da det giver nye muligheder for dialog og samspil på tværs af de videregående uddannelser. Det giver ATV mulighed for at arbejde med potentialerne i hele den videregående uddannelsessektor,” siger hun.

Formanden for ATV’s partnerkomité glæder sig også til samarbejdet med KEA.

”At vi med KEA nu får et erhvervsakademi ind i partnerkredsen styrker ATV’s gennemslagskraft yderligere. KEA har allerede engageret sig i et af ATV’s projekter, og det giver ekstra tyngde til projekterne, at der står en bred kreds bag,” siger Lars Bang, Executive Vice President i H. Lundbeck A/S og formand for ATV’s partnerkomité.

KEA blev dannet i 2008 ved en fusion af en række uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi – og professionsbacheloruddannelser. KEA har 5.300 fuldtidsstuderende inden for fire hovedområder: Byg, Design, Digital og Teknik. Dertil kommer 4.700 deltidsstuderende, som deltager i erhvervsakademiets eftervidereuddannelse som for eksempel akademiuddannelser i automation og energiteknologi.

KEA har 600 ansatte og ser som sin fornemste opgave at uddanne ud fra en vekselvirkning mellem teori og praksis og dermed bygge bro mellem forskning og håndværk.

Læs mere om KEA her

Se ATV’s partnerkreds her

Læs mere om medlemsfordelene ved et ATV-partnerskab her