Efterlysning: Klassiske industridyder

  • DEL DENNE SIDE

Peter Thorning fra Fiberline A/S (t.v.) efterlyste at få klassiske industridyder ind i skolesystemet, mens Anders Bjarklev, René Gade og Morten Bødskov bl.a. debatterede uddannelsessystemet mere generelt. Foto: Tom Jersø

Det danske skole- og uddannelsessystem lægger for lidt vægt på de klassiske industridyder som grundighed. Derfor er danskerne gode, når det gælder om at starte virksomheder fra bunden, mens de mangler grundlæggende kompetencer til at industrialisere og skalere de gode ideer til vækst.

Sådan lød hovedbudskabet fra adm. direktør Peter Thorning fra vækstvirksomheden Fiberline under ATV’s debat om fremtidens industrigiganter, som blev afholdt på DTU’s High Tech Summit den 21. september. Debatten er en del af arbejdet med at forankre anbefalingerne fra ATV-rapporten Danske giganter, der udkom tidligere på året.

ATV havde inviteret et panel med formanden for Folketingets Erhvervsudvalg Morten Bødskov (S) og erhvervsordfører René Gade (ALT), som duellerede på holdninger med ATV’s direktør Lia Leffland, DTU-rektor Anders Bjarklev og kontorchef Kathrine Mau fra KL. Og så altså Peter Thorning fra Fiberline, der uddybede sin holdning:

”Vi har gode forudsætning for at lave start-ups, men der mangler kompetencer til industrialiseringen. Vores skole- og uddannelsessystem lægger ikke så meget vægt på grundighed og disciplin, de klassiske industridyder,” sagde han og nævnte som eksempel evnen til systematisk at måle, justere og måle en gang til for at sikre, at et produkt eller en produktionslinje er helt præcist kalibreret.

Uddanner vi rigtigt?
Uddannelse blev et omdrejningspunkt for debatten, for uddanner vi nok i de ”rigtige” fag, og hvilke kompetencer skal de have for at matche industriens behov?

Lia Leffland havde i sit indledende indlæg gennemgået rapportens hovedanbefalinger, herunder at vækstvirksomhederne er kendetegnet ved, at de har relativt flere højtuddannede ansat end tilsvarende virksomheder med lavere vækst.

Anders Bjarklev understregede behovet for livslang læring.

”DTU skal være blandt de mest eftertragtede efteruddannelsessteder inden for teknologiudvikling. Og så bør alle gå sammen om at få flere unge ind på STEM-uddannelserne.”

Kathrine Mau kommenterede, at KL gerne ser en mere praksisnær undervisning med fokus på teknologiforståelse i folkeskolen, og hun fremhævede, at skole-virksomhedssamarbejder nu er gjort obligatorisk.

Morten Bødskov nævnte fire ”motorer”, som skal op at køre, for at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence: Digitalisering, automatisering, kapital og uddannelse.

”Hvis vi ikke tager de rigtige valg, så taber vi,” fastslog han.

René Gade efterlyste friere rammer for universiteterne og en generel satsning på uddannelse.

”Det giver ikke mening at spare på uddannelsesområdet”, sagde han og efterlyste, at Danmark konkurrerer med eksempelvis Kina på viden frem for på arbejdstempo.

To dage med fokus på teknologi
Ud over debatten om fremtidens industrigiganter har ATV deltaget i den arbejdsgruppe, som organiserede det stort anlagte DTU High Tech Summit. Konferencen fandt sted over to dage og samlede i alt 3.700 besøgende fra 53 lande samt et stort antal virksomheder og forskningsinstitutioner.

Rapporten Danske giganter kan downloades her.