Bliv klar til de nye persondataregler - temamøde i Aarhus 21/11

 • DEL DENNE SIDE

Der er nye regler om persondatabehandling og -beskyttelse på vej. EU’s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, så det er på høje tid at komme i gang med de nødvendige compliance-tiltag. For mange virksomheder og organisationer er der rigtig meget at tage hånd om for at opnå et fornuftigt compliance-niveau inden for de kommende otte måneder.

Se programmet her

ATV’s Digitale Vismænd afholder temamøde i Aarhus tirsdag den 21. november 2017 om persondataforordningen. På mødet kan man få konkret information og vejledning i, hvordan man kommer i gang, og hvordan vi bedst muligt styrker virksomheder og organisationer i at komme i mål. Hør også om reglerne for håndtering af kundedatabaser og konsekvenserne for markedsføring.

Tilmelding til arrangementet sker her

På temamødet præsenteres en undersøgelse fra Alexandra Instituttet af danske virksomheders konkrete udfordringer i forbindelse med implementering af persondataforordningen. Oplægget kan afdække, hvor der skal sættes ind for at hjælpe virksomheder og organisationer.

Temamødet har følgende talere:

 • Professor Anja Bechmann, Aarhus Universitet, akademimedlem i ATV
 • Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, og Laura Lynggaard Nielsen, Specialist Aanthropologist, Alexandra Instituttet
 • Direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet
 • IT-sikkerhedschef Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen, formand for Rådet for Digital
 • Sikkerhed
 • Advokat Janne Glæsel, medlem af ATV’s Digitale Vismænd
 • Chefjurist Anne Marie Panduro, Hjerteforeningen
 • Projektleder Niels Enggaard Lindstrøm, GDPR, Danske Bank A/S
 • Chef Bo Fristed, ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet), Aarhus Kommune
 • Executive Director Morten Bruhn Højsgaard, Dentsu Aegis Network

Få styrket organisationen
Temamødet vil vise, hvordan forordningen kan bruges til at styrke alle organisationer ved at få styr på behandlingen af alle typer data samt til at få opgraderet både it-sikkerheden, organisationens procedurer og processer. Der findes ikke noget ”quick-fix”, men med en struktureret, pragmatisk og risikobaseret tilgang kan en fornuftigt tilrettelagt compliance-proces bidrage til ikke kun at komme i mål, men også til at skabe synergier, understøtte vækst og på længere sigt måske også give besparelser.

Samtidig vil der være indlæg fra Hjerteforeningen, Aarhus Kommune, Dentsu Aeigis Network samt Brødrene A&O Johansen, der fortæller om, hvordan de konkret er i gang med at gennemføre de beskrevne processer; herunder arbejdet med sikkerhed, Big Data, politikudvikling, udformning af vejledninger, best practices, adfærdskodekser og ikke mindst implementering heraf.

I samfundet bliver der mere og mere fokus på sikkerhed og privathed i både lovgivning og virksomheder og organisationers arbejde, og en del af temamødet handler derfor også om at drøfte, hvordan omkringliggende områder kan styrke forudsætninger for implementering af persondataloven og for fremtidig sikkerhed. ATV stiller derfor i en debat skarpt på, hvordan uddannelse, vejledning og interne politikker kan sættes bedre i spil og sikre, at danske virksomheder og organisationer lever godt op til persondataforordningen.

Deltagelse i mødet kan gælde som en dags efteruddannelse. Kursusbevis kan på
forespørgsel udstedes til deltagere, der har deltaget hele dagen.

Temamødet henvender sig især til:

• CEO’s, CIO’s, CXO’s og teknologiledere i alle typer virksomheder
• Data Protection Officers, forretningsudviklere og compliance ansvarlige i offentlige og private virksomheder
• Forskere samt repræsentanter for interesseorganisationer og myndigheder

Programmet offentliggøres snarest på ATV’s hjemmeside.

Tilmelding sker her