Årsmødet satte Science & Engineering på landkortet

  • DEL DENNE SIDE

Glimt fra årsmødet: T.v.: Professor Charles Marcus holdt et fascinerende indlæg om sit tilvalg af Danmark og KU. Midterst: I pauserne kunne deltagerne afprøve de nyeste digitale læringsteknologier. T.h.: Politisk kommentator på Berlingske Thomas Larsen var moderator på årsdagen og supplerede med sidste nyt fra Christiansborg. Foto: Tom Jersø

180 deltagere fik en intens eftermiddag med Science & Engineering som omdrejningspunkt, da ATV holdt årsmøde den 26. april. Mens badegæster og badmintonspillere muntrede sig i de øvrige dele af i DGI-byen i det centrale København, mødtes ATV’s medlemmer konferencecenteret for at høre oplæg om og debattere, hvordan Danmark kan blive blandt verdens førende Science & Engineering-regioner.

ATV’s nye præsident Jukka Pertola satte scenen, hvorefter det gik slag i slag med oplæg, workshop og debat.

Formanden for ATV’s Science & Engineering-komité Per Falholt oplyste, at Akademiets Science & Engineering-projekt indleder med at have særligt fokus på talent, herunder udvikling og fastholdelse af talenter. Han blev suppleret af partner Christian Harbo Madsen fra McKinsey, der er tilknyttet projektet. Christian Harbo Madsen fremhævede San Francisco som et af de tydeligste eksempler på en succesfuld S&E-region, fordi man kombinerede et meget højt antal forskningsresultater med en høj grad af kommercialisering.

Disse betragtninger faldt godt i tråd med årsdagens to hovedtalere, SVP Marianne Kock fra Ferring Pharmaceuticals og professor Charles Marcus fra Københavns Universitet.

Skarp konkurrence
Marianne Kock gav et indblik i de overvejelser, Ferring havde gjort sig, da man placerede og siden udbyggede virksomhedens store forskningscenter i København – et valg, der skete i skarp konkurrence med andre regioner. Hun fremhævede stærke forskningsmiljøer, forskningssamarbejder, forskerskatteordningen og Øresundsregionen som en stærk pharma-klynge som væsentlige argumenter. Og tilføjede, at det også havde vejet tungt, at man allerede havde etableret sig i København.

Charles Marcus forklarede, hvordan han flere gang var blev mødt med undren over, at han havde valgt Københavns Universitet frem for sine tidligere arbejdspladser Stanford og Harvard. Og forklarede, at Danmark, København og KU var gode valg for en international topforsker, fordi vi her kombinerer stærke forskningsmiljøer med gode og trygge rammer for børnefamilier. Han kom også ind på, hvor der er rum for forbedring: En mere lempelig og fleksibel udlændingepolitik og et mere fornuftigt forbrug af universiteternes ressourcer. Eksempelvis fik han stillet laboratoriefaciliteter i international topklasse til rådighed, men på samme tid kunne elevatoren til laboratorierne være ude af drift, fordi der ikke var penge til vedligeholdelse.

Digital disruption
En del af årsdagen zoomede ind på digitaliseringen. Professor Helle Rootzén, DTU, fortalte om, hvordan digitale læringsredskaber disrupter uddannelsessystemet, som vi kender det. Hun advarede samtidig mod at tro, at digitale læremidler løser alverdens problemer; tværtimod opnås de bedste resultater ved at kombinere digital læring med personlig kontakt, forklarede hun.

Årsmødedeltagerne havde i pauserne selv mulighed for at afprøve forskellige digitale læringsplatforme og dermed få syn for, at der er store forandringer i gang.

ATV’s Digitale Vismandsråd og Temagruppen Digitalisering og Big Data arbejder p.t. med et såkaldt ”digitalt fremsyn”, hvor de identificerer de vigtigste digitale teknologier, deres muligheder og konsekvenser. Nu blev årsmødedeltagerne bedt om at give deres bud på fem spørgsmål om digitaliseringen, og derefter rullede dagens moderator, politiske kommentator på Berlingske Thomas Larsen, sig ud som interviewer.

Først fik han indhentet besvarelser fra flere af bordene, og derefter fik det digitale fremsyns to hovedmænd Ole Lehrmann Madsen (formand for vismandsrådet) og Torben Bach Pedersen (formand for temagruppen) lejlighed til at kommentere besvarelserne, der især pegede på behovet for kompetenceudvikling inden for IT.

Mangel på kvalificerede ansøgere
Årsdagen blev rundet af med en paneldebat, hvor Per Falholt, Marianne Kock og Charles Marcus var i panelet sammen med Anne-Marie Levy Rasmussen, der er formand for ATV’s Akademihøringskomité.

Sidstnævnte fremlagde tal fra årets Akademihøring (medlemsundersøgelse). De viser, at halvdelen af respondenterne har haft problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at mange virksomheder lader til at køre i slæbegear i forhold til den digitale omstilling.

Under debatten var der særligt fokus på, hvordan vi får uddannet nok med de rigtige kompetencer og på, hvordan vi kan blive bedre til at tiltrække udenlandske virksomheder og forskningscentre til Danmark. To undertemaer, der hænger tæt sammen.

Som opfølgning på årsdagen vil besvarelserne fra workshoppen om det digitale fremsyn blive anvendt i videreudviklingen til den endelige udgave af fremsynet.