Tænketanken

  • DEL DENNE SIDE

ATV's Tænketank har til opgave at identificere, udrede og analysere væsentlige problemstillinger, opstille visioner, anlægge højt kvalificerede vurderinger samt bidrage til fremadrettede og holdbare løsninger. ATV's Tænketank baserer sig på Akademiets ressourcer, eksterne kontaktpersoner og særligt indkaldte eksperter.

Tænketanken blev oprettet i 2002 med henblik på at tage aktuelle samfunds- og erhvervsrelaterede problemstillinger inden for de tekniske og naturvidenskabelige fagområder op til sagkyndig behandling og debat.

Tænketanken nedsætter midlertidige ekspertudvalg, som tager sig af det faglige arbejde i Tænketanksprojekter. Et ekspertudvalg vil normalt blive sammensat af 5-7 personer, som dels vil blive hentet blandt ATV’s medlemmer, dels blandt eksterne kontakter. Hvert ekspertudvalg ledes af en formand og refererer til Tænketanken.

Tænketanken har normalt 14 medlemmer; 12 medlemmer er udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), mens to medlemmer er udpeget af hhv. DI og Dansk Metal. Tænketanken refererer til ATV’s Præsidium.

Tænketankens medlemmer
Professor Nils O. Andersen, KU (formand)
Bestyrelsesformand Bent Claudi Lassen, Wefri, Foodnetwork DK, FoodNexus Nordic (næstformand)
Professor Stephen Alstrup, KU
Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden
Principal Scientist Poul Toft Fredriksen, Grundfos
Adm. direktør Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Regionsdirektør Helle Gaarn, DGE Miljø- og Ingeniørfirma
Institutleder Anna Haldrup, Institut for Fødevarevidenskab, KU
Formand Claus Jensen, Dansk Metal
Direktør Birgitte Brinch Madsen
Direktør Charles Nielsen, EWII
Institutleder Lars Nørgaard, RUC
Direktør Astrid Ravnsbæk, Gribskov Kommune
Underdirektør Charlotte Rønhof, DI

Sekretær for Tænketanken
Konsulent Maja Lænkholm, T: 45 96 08 30, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Tænketankens projekter

Et smartere Danmark – transport, energi og data
På basis af to dialogmøder afholdt i efteråret 2015 holdes en konference 29. marts 2017. Hvordan kan Danmark som nation minimere risikoen for strandede omkostninger til infrastruktur og samtidig blive et levende laboratorium for nye teknologier, nye forretningsmodeller og ny vækst? Hvilke juridiske og lovgivningsmæssige initiativer er nødvendige?

Top 5 styrkepositioner i Danmark
Tænketanken besøgte på deres sidste møde i december 2016 ESS i Lund, og vil på deres første møde i 2017 besøge QBiz. Besøgene skal bidrage til at definere et projekt, der beskriver et udvalg af Danmarks aktuelle og fremadrettede styrkeområder. Projektet kan ses som Tænketankens bidrag/indspil til ATV’s S&E-projekt. Tænketanken har nedsat et lille udvalg, som skal arbejde videre med projektudformningen.

 

Projekter under overvejelse

Det unge ATV
Tanken bag ”Det unge ATV” er baseret på at skabe større synergi mellem unge på universiteterne og i det private erhvervsliv. Målgruppe og virkemidler skal defineres: Vil det være studerende på kandidatniveau eller på ph.d. og post.doc. niveau? Skal der etableres et ”unge akademi” med medlemmer fra både universiteter og virksomheder? Skal der etableres en ”ung studerende - ung i erhvervslivet” mentorordning? Eller skal der fokuseres på konkrete samarbejder mellem universiteterne og erhvervslivet, herunder erhvervs Ph.d. og Post Doc, videnskabelige ”delestillinger”, praktik- og projektforløb etc.?  

Forskning i stærke S&E regioner: Hvordan gøres det i udlandet?
Tænketanken har drøftet følgende spørgsmål: Hvilke beslutninger træffes hvornår, når man skal være stærk? Hvor stor er en region? Hvorledes prioriteres forskning i stærke regioner? Spørgsmålene er helt centrale for ATV’s S&E-projekt. Tænketanken vil tage emnet op igen, når S&E-projektets komité er længere i deres arbejde

Teknologiens indvirkning på menneskene
Tænketanken er optaget af, at ATV ikke kun beskæftiger sig med teknologi, men også med teknologiens indvirkning på mennesket. Dette gælder job og kompetencebehov, når teknologien erstatter mange af de eksisterende jobs og teknologien udvikler sig stadig hurtigere.