Science og Engineering i uddannelserne

  • DEL DENNE SIDE

Mission / vision
Temagruppen skal bidrage til at styrke og udvikle naturvidenskab og teknisk videnskab for alle og på alle niveauer af det danske uddannelsessystem.

Formålet er at sikre højt kvalificerede medarbejdere til det private erhvervsliv og den offentlige sektor samt at fremme den almene forståelse af naturvidenskab og teknisk videnskab som del af det almindelige dannelsesbegreb og fremhæve deres afgørende betydning for samfundets udvikling.

Værdiskabelse og udvikling af velfærd er i høj grad baseret på konstruktiv anvendelse af natur-, teknisk- og sundhedsvidenskabelige fremskridt. Derfor er det især for et lille land afgørende at være anerkendt som en førsteklasses borger i den internationale forsknings- og uddannelsesverden.

Temagruppens indsats skal medvirke til at sikre, at danske virksomheder og institutioner, i endnu højere grad end i dag, kan varetage forskning, udvikling og produktion af nye avancerede produkter og serviceydelser, som sikrer Danmarks velfærd og fremtidige position i en stadig mere globaliseret og konkurrerende verden. 

I samspil med andre aktører og interessenter vil temagruppen derfor iværksætte initiativer, der fremmer dette formål.

Formandskab
Direktør John Finnich Pedersen, Siemens A/S (formand)
Chefrådgiver Erik Meineche Schmidt, Aarhus Universitet (næstformand)

Øvrige styregruppemedlemmer
Lektor Anja Andersen, Dark Cosmology Centre, KU
Professor Nils Overgaard Andersen, Niels Bohr Institutet, KU
Program Manager, Strategic Awards Berit Bjørnholm, Novo Nordisk Fonden
Professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro
Direktør Lars D. Christoffersen, DTU Diplom
Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden
Regionsdirektør Miljø Øst Helle Gaarn, DGE Miljø- og Ingeniørfirma
Institutdirektør Hanne Jarmer, DTU Systembiologi
Professor Anette Kolmos, Institut for Planlægning, AAU
Adm. direktør Lars Ole Kornum, SCANVENTURE
Underdirektør Charlotte Rønhof, DI
Koncerndirektør Marianne Tellersen, DTU
Dekan Martin Vigild, DTU

Sekretær for temagruppen
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, T: 45 96 08 21, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Temagruppens projekter 

Skole-virksomhedssamarbejde
ATV var medarrangør af en vellykket Engineer the future event den 28. november 2016 om skole-virksomhedssamarbejde. Konferencen var en halvdagskonference med en plenum-del og tre spor. Siemens var vært for konferencen.

Engineering i skolen
ATV er skrevet ind i en stor EtF-ansøgning om Engineering i skolen. ATV har tilbudt at facilitere projektets advisory board. Der er forhåbning om, at endelig finansiering er på plads, så projektet kan starte til marts 2017.

Et fælles sciencefag i 7.-9. klasse i grundskolen
Styregruppen overveje at beskrive og arbejde politisk for at få indført et fælles sciencefag måske med model efter de norske realfag i grundskolen. Med den nye skolereform er de rette forudsætninger tilstede:  Fælles mål og fælles eksamen.

Naturfagsbarometer
Der er fortsat interesse for at lave et naturfagsbarometer, som skal afdække, hvordan det egentlig står til med børn og unges uddannelse på naturfagsområdet. Det vil blive drøftet på mødet den 30 januar. Barometeret vil uden tvivl have interesse i relation til den nationale naturvidenskabsstrategi, som er ved at blive udarbejdet, se senere.

Teknologipagt
ATV har i samarbejde med DI, IDA, Dansk Metal og Astra lagt fundamentet til en forpligtende teknologipagt, hvor deltagere forpligter sig til at arbejde for fælles mål om flere uddannede unge inden for teknik og naturfagene på videregående uddannelser og inden for erhvervsuddannelser. Troels Lund Poulsen, Ulla Tørnæs og Ellen Trane Nørby deltog i et dialogmøde den 10. august. På mødet deltog også uddannelsesinstitutioner og andre organisationer. Det var opbakning til Teknologipagten. Også de nye ministre bakker op om pagten. ATV fortsætter dialogen med de øvrige organisationer om, hvorledes vi kan fremme pagten.

En national naturvidenskabsstrategi
Af den nye gymnasiereform fremgår, at der skal udarbejdes en national naturvidenskabsstrategi på uddannelsesområdet. ATV har fået plads i en større strategigruppe, og to ATV medlemmer indgår i formandskabet. Den nationale naturvidensskabsstrategi skal afleveres primo april 2017.

Naturfag i folkeskolen
Et ATV Naturfagsudvalg har tidligere haft stort fokus på det problem, at alt for få unge vælger at uddanne sig til folkeskolelærer med linjefag i naturfagene. Se tidligere aktiviteter.