Om ATV

  • DEL DENNE SIDE

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark bliver en af verdens fem førende Science and Engineering-regioner – til gavn for kommende generationer.

For at nå dette mål gennemfører ATV en række aktiviteter til gavn for virksomheder, vidensinstitutioner og samfundet som helhed. Vi lægger vægt på, at aktiviteterne er værdiskabende, at anbefalinger fra rapporter bliver implementeret, og at projekterne fører til konkrete, målbare resultater.

ATV gennemfører ikke selv forskning, men skaber rammerne for andre. Som medlemsdrevet organisation har ATV særlige forudsætninger for at få konklusioner og anbefalinger implementeret og bragt i spil.

Unik medlemskreds
Akademiets medlemskreds er unik: De 750 medlemmer er forskningsledere, erhvervsledere, topforskere og eksperter inden for teknologi, teknologiledelse og relaterede emner. Grundlaget for ATV er troværdighed, som opnås gennem organisationens uafhængighed og medlemmernes stærke faglighed.

ATV’s medlemmer fordeler sig ligeligt mellem ansatte i private virksomheder og på universiteter. Vi ser os selv som mødestedet mellem erhvervslivet og vidensinstitutionerne, og vi tilstræber derfor ved optag af nye medlemmer at sikre denne balance. I medlemskredsen er også ansatte fra GTS-institutter, organisationer og fonde.

Se medlemslisten her (Listen opdateres hver måned).

Teknologiudvikling er den røde tråd
Akademiet blev stiftet i 1937 og har dengang som nu et positivt syn på teknologi: Rammerne for teknologiudvikling er en rød tråd i aktiviteterne, og vi ønsker i særlig grad at gøre en indsats for det praksisnære, hvor anvendelsen af teknologisk forskning og innovation er i centrum.

Vi betragter nye teknologier som tandhjulene i samfundsudviklingen. Teknologiudvikling er den vigtigste driver i at skabe vækst og velstand i Danmark – og i at løse de store globale udfordringer.

Mærkesager
ATV har to mærkesager:

  • Teknik og naturvidenskab skal styrkes i uddannelsessystemet
  • Dansk konkurrenceevne skal styrkes gennem teknologisk udvikling

Læs mere om mærkesagerne her

Nonprofit og uafhængig
Akademiet arbejder nonprofit og modtager som privat organisation ikke driftstilskud fra det offentlige. Aktiviteterne gennemføres på grundlag af medlemmernes ulønnede indsats, støttet af et sekretariat med ni medarbejdere.

ATV finansieres gennem faste årlige kontingenter fra Akademiets partnere, som er nogle af landets største virksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og fonde. Mange projekter gennemføres med fondsstøtte eller sponsormidler, og vi indgår gerne i partnerskaber med andre organisationer.

Se listen over de virksomheder, universiteter, fonde og organisationer, der støtter ATV med et fast årligt bidrag

Se listen over fonde og sponsorer, der støtter enkelte projekter og aktiviteter