Internationalt samarbejde

  • DEL DENNE SIDE

ATV arbejder ud fra den filosofi, at teknik, naturvidenskab og sundhedsvidenskab skal bidrage til at finde løsninger på store globale udfordringer som eksempelvis ressourceknaphed inden for energi- og fødevareforsyning. Samtidig ønsker Akademiet at styrke dansk konkurrenceevne gennem teknologiudvikling og sikre Danmark en markant plads i de store, europæiske forskningsprogrammer.

Det globale aspekt indgår i ATV’s projekter og aktiviteter, og Akademiet samarbejder med teknisk-videnskabelige akademier i mange lande. Det foregår primært gennem to organisationer, det europæiske Euro-CASE og det verdensomspændende CAETS. ATV har endvidere direkte samarbejde med enkelte teknisk-videnskabelige akademier, bl.a. det svenske IVA, det norske NVTA og det tyske Acatech.

Euro-CASE
The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) er en europæisk, almennyttig organisation for teknisk-videnskabelige akademier fra 21 lande i EU og EFTA. Euro-CASE arbejder bl.a. på at styrke sin indflydelse over for EU-institutionerne, som har ansvaret for store, europæiske forskningsprogrammer. Euro-CASE blev stiftet i 1992 af blandt andre ATV og har siden arbejdet med emner af fælles interesse for sine akademier og europæiske institutioner. Euro-CASE har til formål at:

  • fungere som et upartisk og uafhængigt forum i spørgsmål vedrørende forskning, udvikling og den deraf følgende teknologi
  • formidle sine synspunkter
  • fremme et fælles standpunkt vedrørende teknisk-videnskabelige emner med en klar europæisk dimension
  • igangsætte konkrete projekter af fælles interesse og herigennem at bidrage med nye løsninger på vigtige spørgsmål

Yderligere oplysninger og kontaktdetaljer:
www.euro-case.org

CAETS
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) er en international samarbejdsorganisation for selvejende, upolitiske og uafhængige akademier, stiftet i 1985. CAETS har til formål at fremme indsatsen for den teknisk-videnskabelige udvikling til gavn for alle nationer. I 2010 var ATV vært for en stor CAETS-konference med titlen Food for all forever. CAETS arbejder for at:

  • fremme internationalt teknologisamarbejde
  • skabe og vedligeholde et internationalt forum, hvor teknisk-videnskabelige emner af fælles interesse kan diskuteres
  • anspore til en forbedring af den ingeniørvidenskabelige praksis internationalt
  • fremme oprettelsen af nye nationale ingeniørvidenskabelige akademier
  • bidrage til at styrke ingeniørvidenskabelige og teknisk-videnskabelige aktiviteter med henblik på at fremme bæredygtig økonomisk vækst og social velfærd i hele verden

Yderligere oplysninger og kontaktdetaljer:
www.caets.org