Innovation i Danmark

  • DEL DENNE SIDE

 
De gode ideer kan kun trives og udvikles, hvis det rigtige mindset er til stede i erhvervslivet og på uddannelserne. Det er en udfordring for det danske samfund, som ATV vil medvirke til at løse.


Kort om projektet
Danmark er blandt verdens ”Innovation leaders”, fordi vi er gode til at få idéer og til at publicere dem, men vi er desværre blandt de dårligste til at kapitalisere ideerne. Disse kendsgerninger var udgangspunktet for projektet Innovativt Mod, der siden er fulgt op med en række andre initiativer.

Politisk lederskab og ansvarlighed, uddannelseslederskab og erhvervslederskab er afgørende for at fremme innovationskulturen i Danmark.

Status
Det nu ser ud til, at de formelle rammer for udvikling af innovation og entreprenørskab i børne- og ungdomsuddannelserne er på plads, idet innovation fremgår af både undervisningsplaner og eksamenskrav på særligt ungdomsuddannelserne. På universiteter er området decentralt forankret på det enkelte universitet. Her synes at være plads til videreudvikling. Innovationsudvalget har besluttet at ændre fokus fra nationale - til regionale og lokale indsatser. I maj 2017 afholdtes et dialogmøde for innovations- og entreprenørskabsansvarlige i regionerne og de store kommuner. Aktuelt udvikles på en konference i foråret 2018 rettet mod skoleledelse og skolechefer.

Udvalget overvejer desuden en konference med fokus på offentlig værdiskabelse gennem innovation ultimo 2018.

Udvalget har stået fadder til ATV Mentor, som er et succesfuldt mentorprogram, hvor erfarne erhvervsledere i ATV's medlemskreds er mentor for en mellemstor virksomhed i et år. Formålet er at hjælpe innovative virksomheder, der kan og vil til næste niveau af vækst. Mentorprogrammet har sin egen organisation. Læs mere.

Kontaktpersoner
Bent Claudi Lassen, formand for ATV's Innovationsudvalg, T: 40 31 97 19, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, ATV, T: 45 96 08 21, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Milepæle
Rapporter og notater
Rapporten Innovativt Mod, november 2011
Notatet Innovation i uddannelserne, september 2012
Høringssvaret om Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, januar 2013

Konferencer og seminarer
Konferencen Innovativt Mod, september 2011
Rundbordsmøde om barrierer for innovation som mind-set i uddannelserne, august 2012
Rundbordsdrøftelse. Innovation i uddannelsessystemet med fokus på ledelse og organisation, april 2015
Dialogmøde. Innovation i ungdomsuddannelserne. Deltagere innovations- og entreprenørskabsansvarlige i regionerne og de store kommuner, maj 2017.

Resumé
Analyser peger på, at Danmark er blandt ”Innovation leaders”, fordi vi er gode til at få idéer og til at publicere dem, men analyserne peger også på, at Danmark og særligt de mindre virksomheder er blandt de dårligste til at kapitalisere idéerne.

ATV-konferencen Innovativt Mod i 2011 identificerede tre typer af lederskab, som er afgørende for at fremme innovationskulturen. Overordnet drejer det sig om:

  • Politisk lederskab og ansvarlighed: Regering og Folketing skal formulere en langsigtet mission for øget innovation.
  • Uddannelseslederskab: Alle uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen til universiteterne bør indtænke innovation som en bærende del af undervisningen.
  • Erhvervslederskab: Virksomhederne bør give innovation den højeste prioritering, og virksomhedsledelserne bør påtage sig opgaven som leder, coach og indpisker.

Uddannelseslederskab
Hvis Danmark skal blive bedre til at omsætte kreative ideer kommercielt og sikre bedre kvalitet i den offentlige sektor, skal vi uddanne vores børn og unge til at kunne arbejde innovativt og anvendelsesorientereret.

Erfaringer fra et dialogmøde med repræsentanter fra alle niveauer i uddannelsessystemet viser, at:

  • Innovation bør indarbejdes som et vægtigt aspekt af viden, kompetencer og færdigheder fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser.
  • Innovation som princip bør indarbejdes i eksamenskravene på alle uddannelsesniveauer.
  • Læring uddannelsesinstitutionerne imellem bør sættes i system både mellem uddannelsesinstitutioner på samme trin og mellem trinene.

Innovationsudvalget så i 2013 på mulighederne for at indarbejde innovation i den nye læreruddannelse og gav input til den nationale innovationsstrategi. I 2015 holdt udvalget et dialogmøde med ledere i uddannelsessystemet og drøftede hvordan innovation kan indarbejdes i uddannelsernes mindset gennem ledelse og organisation. 

Erhvervslederskab - ATV Mentor
Innovationsudvalget igangsatte i april 2014 et mentorprogram for mellemstore virksomheder med fokus på innovation, ledelse, kapital og internationalisering. Mentorerne er ATV-medlemmer. Programmet gennemføres i samarbejde med Dansk Erhverv, Håndværksrådet og PricewaterhouseCoopers. ATV Mentor støttes aktuelt af Industriens Fond.

Innovationsudvalgets sammensætning
Bestyrelsesformand Bent Claudi Lassen, FoodBest (formand)
Formand Niels Boserup, Oticon Fonden
Rektor Niels Egelund, Erhvervsakademi Kolding
Direktør Henrik Garver, FRI
Eva Hofman-Bang, tidl. CPH West
Adm. dir. Frederikke Kroon, Kroons - Growth by innovation
Adm.dir. Mette Reebirk, Reebirk Business
Direktør Conni Simonsen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Økonomiske bidragydere
Konferencen og rapporten om Innovativt Mod blev gennemført med støtte fra Arla Foods, Bella Sky Hotel, Cisco Systems, DONG Energy, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt Landbrug & Fødevarer.