Fonde og sponsorer

  • DEL DENNE SIDE

ATV's aktiviteter finansieres af de økonomiske bidrag, vi modtager i form af kontingenter, fondsmidler, sponsorstøtte, donationer og arvemidler.

Fondsmidlerne og projektstøtten gør det muligt at arrangere konferencer med deltagelse af danske og udenlandske eksperter, at udgive publikationer af en høj standard samt at arbejde videre med de konklusioner og anbefalinger, der kommer ud af projekterne.

Følgende har støttet ATV med projektstøtte inden for de seneste år:

Fonde
COWIfonden
Den Danske Maritime Fond
Det Obelske Familiefond
Ellehammerfonden
Grete og Sigurd Pedersens Fond
Industriens Fond
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
Karl Pedersen og Hustrus Industrifond
Knud Højgaards Fond
Laurits Andersens Fond
LEO Fondet
Lundbeckfonden
Mogens Balslevs Fond
Novo Nordisk Fonden
Oticon Fonden
Otto Bruuns Fond
Otto Mønsteds Fond
Politiken-Fonden
Rambøll Fonden
Siemensfonden
Thomas B. Thriges Fond
Torbjørn Grenness (arvemidler)
Torkil Holms Fond
Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond
VILLUM Fonden

Projektsponsorer
CBS – Copenhagen Business School
CO-industri
Copenhagen FinTech
Danske Bank
Danske Erhvervsskoler
Danske Regioner
DI
DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Engineer the future
Erhvervsstyrelsen
Fremstillingsindustrien
FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Grundfos
Haldor Topsøe
Industriens Arbejdsgivere i København
InfinIT
Innovationsfonden
KEA - Københavns Erhvervsakademi
KL – Kommunernes Landsforening
KU – Københavns Universitet
LEGO
Maskinmesterskolen København
Novo Nordisk
Novozymes
Professionshøjskolen Metropol
RUC – Roskilde Universitet
SBi – Statens Byggeforskningsinstitut
SDU – Syddansk Universitet
Styrelsen for Forskning og Innovation
Søfartsstyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VIA University College
AAU – Aalborg Universitet
AU – Aarhus Universitet