FAQ

  • DEL DENNE SIDE

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der oftest bliver stillet om ATV.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Akademiets aktiviteter.

Aktiviteter og formål
Hvad laver ATV egentlig?
ATV gennemfører projekter med hjælp fra vores medlemmer og andre ressourcepersoner i faggrupper, temagrupper, tænketank og udvalg. Projekterne kan f.eks. bestå af udarbejdelse af analyser, rapporter, notater og/eller afholdelse af seminarer, møder og konferencer.

Desuden fungerer ATV som meningsdanner i den offentlige debat og som netværksdanner for mennesker, der beskæftiger sig med teknisk og naturfaglig videnskab på universiteter og i industrien. ATV deltager også i høringer samt udpeger og indstiller medlemmer til en række bestyrelser, faglige råd og komiteer.

ATV er selv med til at implementere anbefalinger fra projekterne, f.eks. gennem opstart af særlige programmer og ved at medlemmerne anvender dem i deres daglige arbejde i virksomheder og vidensinstitutioner.

Hvad er ATV’s formål?
Akademiets formål er at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund.

ATV arbejder for en innovationsdagsorden udmøntet i to mærkesager: At styrke teknik og naturvidenskab i uddannelsessystemet samt at styrke Danmarks konkurrenceevne gennem teknologisk udvikling.

ATV's vision er at Danmark bliver en af verdens fem førende Science and Engineering-regioner - til gavn for kommende generationer.

Er ATV en privat virksomhed, offentlig institution eller en interesseorganisation?
Ingen af delene. ATV er en uafhængig, privat forening, der arbejder med et almennyttigt sigte.

Hvem bestemmer, hvilke projekter ATV skal gennemføre?
Et ATV-projekt bliver ofte til i et samspil mellem Akademiets medlemmer og partnermedlemmer.

Medlemmer, finansiering og netværk
Hvordan bliver man medlem af ATV?
Medlemmerne udpeges af en valgkomité ud fra en vurdering af deres høje faglighed og resultater. Der optages nye medlemmer hvert andet år. Medlemskabet er på livstid. Faste bidragydere (f.eks. virksomheder) kan udpege et begrænset antal partnermedlemmer, der deltager i ATV's arbejde på lige fod med de valgte medlemmer. Partnermedlemmerne udtræder, hvis deres virksomhed/organisation udtræder af partnerkredsen.

Hvordan finansieres ATV?
ATV får ingen faste offentlige tilskud, men modtager støtte fra sine faste bidragydere (ATV-partnerne) samt fra fondsmidler, sponsorstøtte til projekter, donationer og arvemidler.

Jeg vil gerne støtte ATV økonomisk, hvad gør jeg?
Du kan enten kontakte ATV's præsident, formanden for ATV's Partnerkomité eller sekretariatet for at høre nærmere om mulighederne.

Jeg er ikke medlem af ATV, men vil gerne deltage i et arrangement. Kan jeg det?
Ja. Du kan deltage i de fleste af vores arrangementer uden at være medlem. Følg med på ATV’s hjemmeside og abonnér på nyhedsmails og nyhedsbreve fra ATV, så er du altid opdateret om kommende arrangementer.

Er ATV en del af DTU?
Nej. Der er og har altid været et tæt samarbejde mellem ATV og DTU, men ATV er uafhængig og dermed ikke del af DTU. ATV har eget domicil i Kgs. Lyngby ca. 1 km. fra DTU.

Er ATV et GTS-institut?
Nej. Men ATV har været med til at oprette flere af GTS-institutterne og samarbejder med GTS-institutterne i en række sammenhænge.

Kan ATV hjælpe mig med min ph.d.?
ATV finansierer ikke ph.d.-stipendier. I sin tid var Akademiet med til at stifte ErhvervsPhD-ordningen og administrerede den frem til 2002. I dag hører ordningen under Styrelsen for Forskning og Innovation.