Digitale læringsredskaber i folkeskolen

  • DEL DENNE SIDE

Der anvendes store summer på digitale løsninger til folkeskolen, men det har kun ringe effekt, når de digitale muligheder ikke udnyttes mere ambitiøst. Hvilke barrierer er der for udbredelse af IT-baserede læringsredskaber, og hvordan kan de overvindes?


Kort om projektet

De danske klasselokaler er blevet mere digitale, men på mange skoler bruger man de digitale løsninger, som om de er analoge: Smart Boards bliver anvendt til traditionel tavleundervisning, og man læser e-bøger, som var de trykte bøger, i stedet for at bruge de digitale læringsmidler mere interaktivt.

På den baggrund har ATV’s Digitale Vismænd igangsat et projekt, der skal analysere, hvorfor digital læring ikke benyttes oftere og bedre, og som skal komme med anbefalinger til, hvordan digitale løsninger kan udvikles og i højere grad blive implementeret på skolerne.

Status
På et møde i ATV’s Digitale Vismandsråd i februar 2015 blev der nedsat et arbejdsudvalg, der ledes af professor Stephen Alstrup. Et forprojekt er igang, og arbejdsgruppen afholder møder med en række forskellige interessenter for at identificere problemstillinger og hypoteser.

Kontaktpersoner
Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU, T: 30 32 61 63, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ekstern konsulent Tom Togsverd, T: 20 68 33 43, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Milepæle
Forprojekt igangsat og arbejdsudvalg nedsat i februar 2015.
Møde med aktører og virksomheder, der leverer forskellige IT-baserede læringsmidler, september 2015
Møde med interessenter, der repræsenterer interesseorganisationer, myndigheder m.fl., september 2015
Møde med aktører og interessenter, januar 2016

Resumé
Arbejdsgruppen arbejder ud fra den præmis, at digitale læringsredskaber har stor og positiv betydning, fordi de kan bruges til at differentiere undervisningen, engagere den enkelte elev og styrke indlæringen osv. Imidlertid udnyttes men at teknologierne ikke særlig ambitiøst i Danmark i dag. Der er næppe tvivl om, at de digitale læringsredskaber vil vinde stort indpas i fremtiden, og de udnyttes allerede i dag i meget højere grad i mange andre lande, end vi gør i Danmark.

Det kan have mange årsager, som ATV-projektet vil belyse nærmere. Blandt andet er det relevant at se på værdikæden inden for undervisningsmaterialer, indkøbsstruktur og betydningen af, at dansk er et lille sprogområde.

Ambitionen er at fremsætte konstruktive anbefalinger til, hvordan digitale læringsredskaber kan komme i spil, og derefter afprøve anbefalingerne i virkeligheden som demonstrationsprojekt eller lignende.

Udvalgets sammensætning
Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, Københavns Universitet (formand)
Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet
Chief Creative Officer Janos Flösser, Square Enix Europe
Civilingeniør, ph.d. Thomas Jakobsen, Grazper
Professor Pernille Kræmmergaard, AAU og IT-universitetet i København
Direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet A/S, professor ved AU
Docent Helle Rootzén, DTU

Økonomiske bidragydere
Forprojektet gennemføres med økonomisk støtte fra Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond.