Bæredygtig teknologi, naturressourcer, energi og infrastruktur

  • DEL DENNE SIDE

Vision
Vores samfund støder i stigende grad imod grænser for belastningen af miljø, klima og naturlige ressourcer. Erkendelsen af behovet for en bæredyg
tig udvikling af verden er konkretiseret i FN’s bæredygtighedsmål, og det står klart, at industrien og den tekniske videnskab har en central rolle at spille for opnåelsen af mange af disse mål ved at udvikle langt mere miljøeffektive teknologier og måder at producere på for at tillade en voksende global befolkning at have et bæredygtigt forbrug inden for de planetære grænser. Dette bliver et af de væsentligste forretningsmål for fremtiden – at skabe værdi på en bæredygtig måde.

Dansk forskning og industri har en stærk international position på centrale områder som energi-, vand- og bioteknologier, og denne styrkeposition skal udbygges for at sikre bæredygtighedsdimensionen i ATV’s samlede vision om at udvikle Danmark til en af fem førende Science and Engineering regioner i verden.

Målsætning
Temagruppen har som mål inden for gruppens tema at arbejde for at

  • katalysere diskussioner
  • bringe ATV medlemmernes viden og kompetencer i spil
  • tilvejebringe bedre beslutningsgrundlag for myndigheder, politikere og samfund
  • skabe handling

Formandskab
Professor Michael Z. Hauschild (formand), DTU Management Engineering
Koncerndirektør Byggeri & Industri Mads Søndergaard (næstformand), NIRAS A/S

Øvrige styregruppemedlemmer
Vice President Erik Bundgaard, Krüger A/S
Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, DTU
Professor Michael Havbro Faber, AAU
Vice Præsident Claus Crone Fuglsang, Novozymes A/S
Adm. direktør Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems
Global Marked Director, Water, Søren Hvilshøj, Rambøll Group A/S
Professor Anker Degn Jensen, DTU Kemiteknik
Vice President Ole Kirk, Novozymes A/S
Professor Lene Lange, DTU Kemiteknik
Institutdirektør Søren Linderoth, DTU Energi
Professor Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø
Business Manager Jan Mousing, AU Science and Technology
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS
Professor Katherine Richardson, Sustainability Science Centre, SNM, KU
Ulla Rötgger, tidl. Resource Center Amager
Salgsdirektør John Sommer, MT Højgaard

Sekretær for temagruppen
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, T: 45 96 08 21, E: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Temagruppens projekter

FN’s bæredygtighedsmål
I november 2017 var temagruppen ansvarlig for et spor på ATV's teknologidag. Formålet var at drøfte, hvordan dansk teknologi og viden kan bidrage til at nå bæredygtighedsmålene miljømæssigt, økonomisk og socialt - og samtidig skabe en bæredygtig forretning. I november 2016 holdt ATV en halvdagskonference med fire spor om FN’s globale bæredygtighedsmål. ATV-sporene var: biobaserede løsninger, energi og vand. Konferencen blev holdt i samarbejde med Sustain DTU. Mogens Lykketoft satte scenen. 

Energilagring
Det langsigtede mål er et nationalt energilagringscenter. Gruppen har holdt to dialogmøder om behov for energilagring i henholdsvis industrien og byggeriet. Dialogmøderne afdækkede et behov for uddybende gå-hjem møder. Tanken er, at møderne eventuelt kan udmøntes i konkrete samarbejder inden for batterier, syntetiske brændsler, varmelagring eller mekanisk lagring. Gruppen har holdt tre gå-hjem-møde om henholdsvis batterier, varmelagring og syntetiske brændsler. Gruppen holdt en konference i august 2017 i samarbejde med DI og DTU. Gå-hjem mødet om batterier har foranlediget, at der nu er dannet en dansk batteriklynge med sekretariat hos CLEAN.

Bæredygtigt landbrug
ATV mener, at ny teknologi kan hjælpe landbruget, miljøet og bæredygtigheden til vækst og arbejdspladser. En lille gruppe ATV-medlemmer har udarbejdet et notat med titlen Nye teknologier i landbruget. Notatet er blevet til efter et møde mellem flere ATV medlemmer. Gruppen overvejer aktuelt hvilke aktiviteter, der vil være relevante.