Up

Høringssvar

ATV afgiver høringssvar til ministerier mv. i et bredt spektrum af spørgsmål inden for forskning, uddannelse, teknologisk udvikling, innovation mm. Høringssvarene kan læses og downloades herunder.

 

Erhvervskandidat-uddannelse

1. august 2017
ATV's høringssvar vedrørende ændring af universitetsloven m.m., der giver universiteterne mulighed for som et forsøg at udbyde fireårige kandidatuddannelser for studerende i beskæftigelse.

Ændring af universitetsloven - bedre rammer for ledelse

23. marts 2017
ATV's høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse).

FORSK2025-kataloget - kommentarer til det første samlede udkast

1. marts 2017
ATV's kommentarer til første samlede udkast til FORSK2025-kataloget - detaljeret indspil.

FORSK2025-kataloget - ATV's indspil

1. marts 2017
ATV's kommentarer til første samlede udkast til FORSK2025-kataloget - følgebrev.

FORSK2025

1. juni 2016
ATV's samlede indspil til FORSK2025.

Gymnasiereformen

5. februar 2016
ATV's indspil til gymnasiereformen.

Forsyningspligt på teletjenester

4. februar 2016
ATV's kommentarer til Energistyrelsens udkast til analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester.

Ændring af lov om forskningsrådgivning

19. maj 2015
ATV's bemærkninger til forslag om ændring af lov om forskningsrådgivning. Lovændringen flytter ansvaret for udpegning af medlemmer af de faglige råd til Det Frie Forskningsråds bestyrelse.

Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021

17. december 2014
ATV's bemærkninger til rammepapir om GTS-institutternes fremtidige rolle i det danske innovationssystem, herunder resultatkontrakter for 2016-2021.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

28. november 2014
ATV's bemærkninger til lov om Miljøteknogisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), herunder udpegning af bestyrelsen for programmet.

Klimalov og oprettelse af et klimaråd

27. februar 2014
ATV's bemærkninger til forslag om klimalov, herunder oprettelsen af et klimaråd.

Styrkelse af talentindsatsen på de videregående uddannelser

23. januar 2014
ATV's  høringssvar til Uddannelsesministeriet vedrørende ændring af Universitetsloven m.fl. om styrkelse af talentindsatsen på de videregående uddannelser.

Danmarks Innovationsfond

20. november 2013
ATV's høringssvar til Uddannelsesministeriets forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Der er tale om tre lovforslag, som sammenlægger Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation samt Det Strategiske Forskningsråd i en ny enhed, "Danmarks Innovationsfond".

Bruttokatalog for øget dokumentation af videninstitutionernes innovationsaktiviteter

1. oktober 2013
ATV's bemærkninger til andet udkast af Uddannelsesministeriets "Bruttokatalog for øget dokumentation af videninstitutionernes innovationsaktiviteter".

Akkreditering af uddannelsesinstitutioner og uddannelser

13. juni 2013
ATV's høringssvar vedrørende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.

Husk naturfagene - ATV's brev til de politiske ordførere

24. maj 2013
ATV's indspil til folkeskolereformen.

Ny ph.d.-bekendtgørelse

15. maj 2013
ATV's høringssvar til udkast til ny ph.d.-bekendtgørelse.

 

Kommentarer til regeringens innovationsstrategi

28. februar 2013
ATV's kommentarer til regeringens innovationsstrategi "Danmark - løsningernes land".

 
Powered by Phoca Download